Statistici demografice

Share |


Români: 4,205 - 80.78 %
Maghiari: 911 -17.50 %
Romi (Ţigani): 54 - 1.03 %
Ucraineni: 14 - 0.26 %
Germani: 18 - 0.34 %
Ruşi-lipoveni: 2 - 0.03 %
Polonezi: 1 - 0.01 %Română: 4,314 -82.88 %
Maghiară: 868 - 16.67 %
Rromanes (Ţigănească): 4 - 0.07 %
Ucraineană: 14 - 0.26 %
Germană: 4 - 0.07 %
Rusă-Lipoveană: 1 - 0.01 %

____________________________________________________

____________________________________________________


Ortodoxă: 3,872 - 74.39 %
Romano-catolică: 882 - 16.94 %
Reformată: 122 - 2.34 %
Penticostală: 66 - 1.26 %
Greco-catolică: 70 - 1.34 %
Baptistă: 55 - 1.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 36 - 0.69 %
Unitariană: 2 - 0.03 %
Creştină după Evanghelie: 3 - 0.05 %
Creştină de rit vechi: 1 - 0.01 %
Altă religie: 80 - 1.53 %
Fără religie: 9 -0.17 %
Atei: 1 - 0.01 %
Religie nedeclarată: 6 - 0.11 %0-14 ani, barbaţi: 532 - 10.22 %
0-14 ani, femei: 581 - 11.16 %
15-59 ani, barbaţi: 1,667 - 32.02 %
15-59 ani, femei: 1,690 - 32.46 %
60+ ani, barbaţi: 310 - 5.95 %
60+ ani, femei: 425 - 8.16 %

sursa: http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=2140&judet_id=2376&localitate_id=2381